Реинкарнация: 40 дни след смъртта: Как душата се подготвя за нов живот

Учителят Петър Дънов ни учи как да не трупаме лоша карма

Баба Ванга и Учителя Дънов предрекоха нещо важно за България!

Учителят Петър Дънов: Кармата е съдба, носител на причини и следствия, които самите ние създаваме

Учителят Петър Дънов: Да се преродиш означава да се захванеш отново за работата, която си напуснал