Урук – главен шумерски град по времето на крал Гилгамеш

Нов фрагмент от легендарния Епос за Гилгамеш е открит в Ирак