Стефка Николова: Геопатогенни зони и урама отнемат енергията ви!