Промяна на миналото, бъдещето и кармата

Технологична сингулярност и духовно пробуждане в нашия век на трансхуманизъм (ВИДЕО)