Населението на земята е обречено! (Твърденията на Стивън Хокинг )