Диагностика: Удебелен език и налепи издават диагнозата!

Езикът може да… лекува! + Още за удебелен език