Търновската конституция напомня за славните години на България

Търновската конституция – една от най-демократичните в Европа