Зачервяване на лицето. Горят ми ушите. Симптоми, суеверия и лекове