Значение на женските имена с „Й“, напр. Йоанна

Антропонимика или наука за имената на хората