Тричат и хора с лечебна цел!

Кучета се въртят „обесени” заради древен кукерски обичай