Тина Електра обяснява Тринадесетия ключ

Тина Електра: Химнът ни вибрира на божествената честота

Тина Електра: В лицето на Петър Дънов бог дойде в България