Точката за контрол на човек съществува – ето къде е