Покровителствуваният терор е средство за подчинение на народа