Ето кога уникалната телепортация най-после ще стане факт!

Възможна ли е телепортацията?