Тамян – магическата смола срещу всякакви болести

Черешовата задушница

18 февруари – Задушница преди Великия пост