Русалка: Външен вид и нрав. Съществуват ли русалки в България + легенди и предания