Върколак. Съществуват ли върколаци в България и по света?

Съществуват ли върколаци, познати на човечеството от дълбока древност?