Съкровище от 17-ти век е открито в Северозападна България