Търновската конституция напомня за славните години на България