Схема за пръскане на домати със сода, бордолезов разтвор, аспирин и др. през 2020 г.