Стършели–убийци атакуват България! Отровата им като на змия