Предвестници на смъртта. Всяка смърт ли е предизвестена?

Живот след смъртта. Умираме или не? + ДОКАЗАТЕЛСТВА!