Специален подарък за РД за един строител на 90 години