Алтруизъм: плюсове и минуси. Алтруизмът като поведенческа стратегия и като генетична програма

Емпатия: как да се предпазим от прекалено вживяване?