Боксьорът Валуев се срещнал с Йети очи в очи

Останките на Йети откраднати от холивудска легенда

Преследват Йети в гъстите гори на Адигея

Снежния човек Йети наброява 30 000 същества на земята в момента

Невероятно: Йети съществува и в Сибир