Смъртта е илюзия! Смърт няма, всичко е плод на съзнанието!