Чакри. Седемте чакри в човешкото тяло. Цветове, активиране, тест

Болестите влизат в тялото през слънчевия сплит