Авантюрин (Слънчев камък): Магически и лечебни свойства на слънчевия камък