Петър Дънов: Славянството ще стане проводник на Любовта Божия