Нощното скърцане със зъби може да е на генетична основа