Ромите крадат не само желязо, а радиостанции и трошат служебните автомобили на охраната