Русалка: Външен вид и нрав. Съществуват ли русалки в България + легенди и предания

Открити са древни черепи на деца в Германия

Русалки: Факти и доказателства за съществуването им