Чудотворните мощи на Света Петка Търновска в Пловдив

Мощите на Света Петка творят чудеса!

В деня на Света Петка Търновска е и духовният празник на Габрово

Света Петка Българска – пазителка на балканските народи

Мощи на Света Петка Търновска лекуват болни