Сбъдване на сънища: определяне по деня, датата и часа на сънуване. Пророчески сънища