Тайните на Дяволската библия

Екзорсизъм или Как да прогоним демон в България. Молитва при обсебване