Български ювелир твори бижута от всичко, до което се докосне