Родословно дърво – как да се направи, модели и програми

Исмерия се оказа прабаба на Иисус Христос!