Учителят Петър Дънов: Да се преродиш означава да се захванеш отново за работата, която си напуснал