Готвят масово производство на апаратура за физиотерапия на парализирани