Самата реалност е изкуство, казва режисьорът Васко Христов, (20-г.)