Раса от бели гиганти е описана в легендите на някои племена