Това, което описва Ралица Бехар важи за София, но не и за по-малките градове

Българското писмо, което унизи цяла Великобритания