Магия с урина и нейното разваляне. Лечение на акне с нея

Разваляне на магия. Черна и за любов. Ритуали с яйце, урина, сол, икона, кибрит, конец и др.