На Първа пролет се отваря Старгейт към Цефей и към родителските енергии