Цветелина Бориславова не се пробуди за духовен живот както Людмила Живкова