Името! Първата буква е доминираща! (Вижте какъв сте според нея)

Значение на женските имена с „Й“, напр. Йоанна