Психотронно оръжие – съществуваща невидима заплаха

Водата се използва и за психотронно оръжие