МЪКА! Ето какво преживя това невинно дете!

Хайдемари Швермер: Чудото „живот без пари“: възможно ли е?