Загадъчната адерматоглифия или липсата на пръстови отпечатъци

Швейцарско семейство изуми: Нямат пръстови отпечатъци

Мутация: хора без пръстови отпечатъци