Швейцарско семейство изуми: Нямат пръстови отпечатъци

Загадъчната адерматоглифия

Мутация: хора без пръстови отпечатъци