ЧУДО! Обречено момиче стана от инвалидната количка и проходи

Истинско чудо! Дете от Могилино, на 11 години, направи първите си крачки